This project is read-only.

Waarom bestaat SilverlightLogging?

Bij het maken van business applicaties op het windows- of webplatform, is het gebruik van logging en exception handling gemeengoed. Door componenten zoals Enterprise Library of AppFabric monitoring te gebruiken, kan in allerlei logging behoeften worden voorzien. Nu ook Silverlight en Windows Phone 7 als client platforms voor business applicaties in opkomst raken, is het ook daar belangrijk inzicht te krijgen in het verloop van de applicatieprocessen en welke fouten daarbij zijn opgetreden.

Omdat de code van de applicatie (al dan niet in een browser) bij de eindgebruiker uitgevoerd wordt, belanden fouten hierin niet zomaar bij een applicatiebeheerder. De component “SilverlightLogging” van VX Company biedt hier een oplossing voor. De oplossing bestaat uit twee onderdelen; een client component en een server component.

Client component
Dit deel van SilverlightLogging zorgt voor het tijdelijk opslaan van (fout)meldingen die ontstaan tijdens het gebruik van de client applicatie.
Hier wordt er ook voor gezorgd dat deze meldingen op gepaste momenten automatisch naar de server worden verstuurd. De eindgebruiker merkt niets van dit proces.

Server component
Hier worden de meldingen ontvangen die door de client applicaties worden verzonden. Deze meldingen kunnen naar wens worden opgeslagen in bijvoorbeeld een eigen database, of in de AppFabric monitoring database, of in een zelf gemaakte oplossing. De keuze kan per project verschillen.
Behalve het opslaan van meldingen, heeft de server component nog een functie. De server stuurt namelijk het log-gedrag van de clients. Op deze manier kunnen alle clients automatisch worden geconfigureerd met bijvoorbeeld de juiste log-niveau instellingen (alleen fouten, alle meldingen, etc.)

De oplossing is geevolueerd uit ideeen welke eerder beschreven zijn in het artikel ‘Foutregistratie in Silverlight Business’ van L.Duys en Reinhard Brongers. http://www.dotnetmag.nl/Artikelen?tagid=380

Last edited Nov 24, 2010 at 11:21 AM by lduys, version 2

Comments

No comments yet.